• Nov 26, 2014  |  [ View 712 ]  | 

    Hum ho gaye tumhare tumhe sochne k bad, Ab na daikhen gay kisi ko tumhe daikhne k bad, Dunya chor dain gai tumhai chorne k bad, KHUDA! Maaf kare itne jhut bolne k bad

  • SMS Category 342    ☰ View Category
    × Close Category